I/S Ejstrup Vandværk har holdt

2 ekstraordinære generalforsamlinger

Mandag den 12.9.2016 i Harte Forsamlingshus

Alle der var fremmødt stemte for bestyrelsens forslag.

Det var dog ikke nok da der ifølge vedtægterne skulle være 3/4 af alle interessenter (76) der stemte for, skulle der en ny ekstraordinær generalforsamling til, hvor 2/3 af de fremmødte skulle stemme for.

Det blev den 28.9.2016 i Harte forsamlingshus

Alle der var fremmødte stemte for bestyrelsens forslag.

Dermed er forslaget vedtaget.

Og I/S Ejstrup Vandværk bliver pr. 1. januar 2017 overtaget af Harte Påby Vandværk

Aftale som følger:

I al sin enkelthed overtager Harte Påby Vandværk den fremtidige levering af vand til Ejstrup Vandværks brugere.

Harte Påby Vandværk lægger en ny forsyningsledning fra Påby til Ejstrup for deres regning, samtidig med at de lukker vores boringer.

Harte Påby Vandværk påtager sig denne udgift da de derved får udvidet deres opland. Og vi betaler de næste 10 år 300 kr. mere i fast afgift samt 1,60 kr. mere pr. kubikmeter end brugerne i Harte Påby Vandværk.                                                       Dette svarer til de priser vi betaler i dag.                                                                   Disse priser løber uændret, dog vil priserne fremover følge den normale prisudvikling.

Grundet dette mener bestyrelsen i Ejstrup Vandværk, at vi ikke kan få en bedre aftale med andre, da hver interessent i dette tilfælde ikke skal erlægge noget indskudsbeløb.

Se eventuelt vedtægterne på http://www.ejstrupvand.dk

I/S Ejstrup Vandværk’s bestyrelse