Ekstraordinær Generalforsamling

I/S Ejstrup Vandværk indkalder hermed til ny ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 28.9.2016 i Harte Forsamlingshus

Kl. 19.30

Da der ikke var fremmødte nok skal vi have en ny generalforsamling hvor 2/3 af de fremmødte skal stemme for.

På grund af stigende krav fra det offentlige til vores og andre små vandværker, står vi nu overfor en større investering på ca. 180.000 kr. til skyllevandsbeholder og hydrofor, som vi muligvis bliver nød til at hente ved interessenterne (ca. 3.000 kr. pr. interessent).

Samtidig ved vi at der kommer andre krav i fremtiden så som toilet og håndvask i vandværkerne med diverse tilslutninger. Dette vil for vores vedkommende skabe store problemer da der ikke er plads til det i den eksisterende bygning. Dette vil betyde en væsentlig udgift, som vi i bestyrelsen mener, er fuldstændig urealistisk.

Grundet ovenstående har bestyrelsen indledt forhandlinger med Harte Påby Vandværk om en overtagelse af Ejstrup Vandværk.

Vi har forhandlet en meget fornuftig aftale på plads med Harte Påby Vandværk, som hele bestyrelsen kan anbefale.

Aftale som følger:

I al sin enkelthed overtager Harte Påby Vandværk den fremtidige levering af vand til Ejstrup Vandværks brugere.

Harte Påby Vandværk lægger en ny forsyningsledning fra Påby til Ejstrup for deres regning, samtidig med at de lukker vores boringer.

Harte Påby Vandværk påtager sig denne udgift da de derved får udvidet deres opland. Og vi betaler de næste 10 år 300 kr. mere i fast afgift samt 1,60 kr. mere pr. kubikmeter end brugerne i Harte Påby Vandværk.                                               Dette svarer til de priser vi betaler i dag.                                                            Disse priser løber uændret, dog vil priserne fremover følge den normale prisudvikling.

Grundet dette mener bestyrelsen i Ejstrup Vandværk, at vi ikke kan få en bedre aftale med andre, da hver interessent i dette tilfælde ikke skal erlægge noget indskudsbeløb.

Ekstraordinær Generalforsamling

I/S Ejstrup Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 28.9.2016 i Harte Forsamlingshus

Kl. 19.30

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12.9.2016

Da der ikke var fremmødte nok, skal vi have en ny generalforsamling hvor 2 /3 af de fremmødte skal stemme for.

Valg af dirigent

Orientering om bestyrelsens forslag

Afstemning om overtagelse af I/S Ejstrup Vandværk af Harte Påby Vandværk

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

Forslag der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling skal afleveres skriftligt til Formanden senest torsdag den 22.9.2016

Anne Grete Eriksen

Hvilestedvej 5

6000 Kolding

Se eventuelt vedtægterne på http://www.ejstrupvand.dk

I/S Ejstrup Vandværk’s bestyrelse